• 15/03/2017 Превенция на агресията

    Междуинституционален план за действие за превенция на агресията и за засилване на сигурността в образователните институции подробно .

    .