• 29/12/2014 Вътрешни правила!

  ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ПЛАНИРАНЕ, ОРГАНИЗАЦИЯ И ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ, ЗА КОНТРОЛ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА СКЛЮЧЕНИТЕ ДОГОВОРИ ЗА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ И ЗА ПОДДЪРЖАНЕ НА ПРОФИЛА НА КУПУВАЧА В ОДЗ "ЯНА ЛЪСКОВА" ГР. НЕСЕБЪР подробно .

  .

 • 01/04/2019 Процедура за доставки на хран. продукти

 • Обявление за набиране на предложения за доставка на продукти по схема "Училищен плод" и "Училищно мляко 01/04/2019 Виж

  Предложение 01/04/2019 г. Виж

  Ззповед 11/04/2019 г. Виж

 • 30/05/2019 Процедура храни 2019г.

 • Обявление 30/05/2019 г. Виж

  Решение за откриване на процедураВиж

  Документация Виж

  Приложение 1 Виж

  Приложение 2 Виж

  Образци на документи Виж

  Проект на договор Виж

  Още документи Свали

  Протокол 1 от 03/07/2019 Виж

  Съобщение за отваряне на ценови оферти 23/07/2019 Виж

  Протокол 2 2019 Виж

  Протокол 3 2019 Виж

  ДОКЛАД 2019 Виж

  Решение за класиране 2019 Виж

  Обявление за приключване на договор 14/10/2019 г. Виж

  Обявление за възложена поръчка 14/10/2019 г. Виж

  Обявление за приключване на договор 14/10/2019 г. Виж

  Техническо предложение Виж

  Ценово предложение Виж

  Договор за доставка Жанет ООД Виж

  Договор за доставка Златислава 07 ЕООД Виж

  Техническа спецификация Виж

 • 23/01/2015 Процедура за доставки на хран. продукти

 • Обявление 23/01/2015 г. Виж

  Решение 23/01/2015 г. Виж

  Документация 23/01/2015 г. Виж Свали

  Приложение 1 23/01/2015 г. Виж Свали

  Приложение 2 23/01/2015 г. Виж Свали

  Протокол 1 06/03/2015 г. Виж

  Протокол 2 06/03/2015 г. Виж

  Съобщение цени 06/03/2015 г. Виж

  Протокол 3 13/03/2015 г. Виж

  Решение за класиране 13/03/2015 г. Виж

  Решение за класиране 15/04/2015 г. Виж

  Процедура за доставка на плодове и зеленчуци 12.05.2015 Свали

  Договор за доставка на хр.продукти 13/05/2015 г. Виж

  Протокол на заседание N1 15/06/2015 г. Виж

  Протокол на заседание N2 15/06/2015 г. Виж

  Съобщение цени 15/06/2015 г. Виж

  Протокол по окрита процедура 19/06/2015 г. Виж

  Решение за класиране 19/06/2015 г. Виж

  Договор за доставка на хран.продукти 15/07/2015 г. Виж

  23/01/2015 Отчети

 • Месечен отчет-Държавни дейности Виж

  Месечен отчет-Местни дейности Виж

  Месечен отчет-Дофинансиране Виж

  Годишен бюджет 2015г. Виж

  Шестмесечен отчет 01.2015г. до 06.2015г.Виж

  Деветмесечен отчет 01.2015г. до 09.2015г.Виж

  Годишен отчет 01.2015г. до 12.2015г.Виж

  Проекто бюджет 2016г. Виж

  Отчет за касово изпълнение на бюджета към 30.06.2016г.Виж

  Отчет за касово изпълнение на бюджета към 30.09.2016г.Виж

  Отчет за касово изпълнение на бюджета към 30.12.2016г.Виж

  Отчет за касово изпълнение на бюджета към 30.06.2017г.Виж

  Отчет за касово изпълнение на бюджета към 31.12.2017г.Виж

  Отчет за касово изпълнение на бюджета към 31.03.2018г.Виж

  Отчет за касово изпълнение на бюджета към 30.06.2018г.Виж

  Отчет за касово изпълнение на бюджета към 31.12.2018г.Виж

  Отчет за касово изпълнение на бюджета към 30.06.2019г.Виж

  Отчет за касово изпълнение на бюджета към 30.09.2019г.Виж

  Отчет за касово изпълнение на бюджета към 31.12.2019г.Виж

  Отчет за касово изпълнение на бюджета към 31.03.2020г.Виж

  Отчет за касово изпълнение на бюджета към 30.06.2020г.Виж

  Отчет за касово изпълнение на бюджета към 30.09.2020г.Виж

  Отчет за касово изпълнение на бюджета към 31.12.2020г.Виж

  Отчет за касово изпълнение на бюджета към 30.06.2021г.Виж

  Отчет за касово изпълнение на бюджета към 30.09.2021г.Виж

  Отчет за касово изпълнение на бюджета към 31.12.2021г.Виж

  Отчет за касово изпълнение на бюджета към 31.03.2022г.Виж

  Отчет за касово изпълнение на бюджета към 30.06.2022г.Виж

  Отчет за касово изпълнение на бюджета към 31.12.2022г.Виж

  Отчет за касово изпълнение на бюджета към 30.06.2023г.Виж

 • 05/04/2016 Процедура за доставки на хран. продукти

 • Обявление 05/04/2016 г. Виж

  Решение 05/04/2016 г. Виж

  Документация 05/04/2016 г. Виж Свали

  Приложение 1 05/04/2016 г. Виж Свали

  Приложение 2 05/04/2015 г. Виж Свали

  Съобщение 05/04/2016 г. Виж

  Съобщение 13/05/2016 г. Виж

  Протокол на заседание N1 19/05/2016 г. Виж

  Протокол на заседание N2 19/05/2016 г. Виж

  Решение за класиране 19/05/2016 г. Виж

  Договор за доставка на хранителни продукти 12/07/2016 г. Виж

  Договор за доставка на хранителни продукти 22/07/2016 г. Виж

 • 24/04/2017 Процедура за доставки на хран. продукти

 • Обявление 24/04/2017 г. Виж

  Решение Виж

  Документация Виж Свали

  Приложение 1 Виж Свали

  Приложение 2 Виж Свали

  Образци на документи ВижСвали

  Проект на договор ВижСвали

  Съобщение за отваряне на ценови предложения 30/05/2017 г. Виж

  Доклад на комисята Виж

  Протокол 1 от 29.05.2017г. Виж

  Протокол 2 от 06.06.2017г. Виж

  Решение №2 08.06.2017г. за класиране на участниците Виж

  Договор за дост. на хранителни продукти "Жанет" ООД Виж

  Договор за дост. на хранителни продукти ЕТ "Светла-91-Стоян Стоянов" Виж

 • 17/05/2018 Процедура храни 2018г.

 • Обявление 17/05/2018 г. Виж

  Решение за откриване на процедураВиж

  Документация Виж Свали

  Приложение 1 Виж Свали

  Приложение 2 Виж Свали

  Образци на документи ВижСвали

  Проект на договор ВижСвали

  Съобщение за отваряне на ценови офертиВиж

  ДокладВиж

  Протокол 1Виж

  Протокол 2Виж

  Решение за класиранеВиж